Θερμοκαταγραφικό Σύστημα

Το προϊόν αφορά ένα επαγγελματικό σύστημα παρακολούθησης θερμοκρασιών (συντήρηση, κατάψυξη, server room, θάλαμοι συντηρήσεως, κ.α) καταγραφής και συλλογής δεδομένων σε database server. Η μέτρηση των θερμοκρασιών επιτυγχάνεται με ψηφιακούς αισθητήρες που τοποθετούνται εσωτερικά των ψυγείων. Οι αισθητήρες καταγράφουν θερμοκρασίες από -55 έως 125 βαθμούς Κελσίου. Οι μετρήσεις των θερμοκρασιών στέλνονται από τον αισθητήρα στην κεντρική μονάδα ανά λεπτό. Η κεντρική μονάδα συλλέγει τα δεδομένα και κρατάει ιστορικό γραφημάτων 7 ημερών και επίσης τιμές ελάχιστης, μέγιστης και μέσο όρο θερμοκρασίας πέραν των 7 ημερών. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα μέσω web εφαρμογής να παρακολουθεί τις θερμοκρασίες σε πραγματικό χρόνο καθώς και ιστορικό αυτών. Η web εφαρμογή είναι συμβατή και προσβάσιμη από όλους τους web browsers από pc, laptops, smartphones και tablets.

24x7 έλεγχος και ειδοποίηση

Το θερμοκαταγραφικό σύστημα προγραμματίζεται
κατάλληλα προκειμένου να παρέχει ειδοποίηση
για τα εξής:

 • Άνοδος θερμοκρασίας πέραν επιτρεπτού ορίου
 • Πτώση θερμοκρασίας κάτω από επιτρεπτό όριο
 • Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στο θερμοκαταγραφικό σύστημα
 • Επαναφορά ηλεκτρικού ρεύματος στο θερμοκαταγραφικό σύστημα
 • Απώλεια αισθητήρα ( π.χ. κόψιμο καλωδίου)
 • Επαναφορά αισθητήρα μετά από διόρθωση της βλάβης

Το θερμοκαταγραφικό σύστημα για να εξαλείψει λανθασμένες ειδοποιήσεις θερμοκρασίας, λειτουργεί βάση προγραμματιζόμενης χρονοκαθυστέρησης (π.χ defrost κατάψυξης, τροφοδότηση θαλάμων)

Το σύστημα  στέλνει τις ειδοποιήσεις με ποικίλους τρόπους:

 • Τηλεφωνική κλήση με ηχογραφημένο φωνητικό μήνυμα
 • Γραπτό μήνυμα (sms)
 • Email
 • Android Push Notification
 • Iphone Push Notification
 • Σύνδεση σε υπάρχων σύστημα συναγερμού στον χώρο

Outputs

To Θερμοκαταγραφικό σύστημα έχει την δυνατότητα να ενεργοποιεί/απενεργοποιεί

εξωτερικές συσκευές.

Παραδείγματα:

 • Σε θερμοκήπιο, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανεμιστήρα/εξαερισμού σε περίπτωση ανόδου υγρασίας.
 • Σε ψυκτικό θάλαμο ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ηλεκτρονικού βομβητή.

Σύνοψη υλικών προϊόντος

 • Microcontroller unit
 • Power Supply unit
 • Battery
 • Hard Disk
 • Gsm (sim card not included)
 • Temperature Sensors

Ποικίλοι Τρόποι εμφάνισης γραφημάτων

24x7-Temperature-Monitoring